ΕΛΛΗΝΙΚΑ    ENGLISH

Συχνές ερωτήσεις
Από ποια ηλικία μπορώ να συμμετέχω στο πρόγραμμα;

Όσο νωρίτερα αρχίσω την παρακολούθηση του προγράμματος τόσο περισσότερο αυξάνω και τις πιθανότητες να εξασφαλίσω υποτροφία σε ένα ή και περισσότερα κολλέγια / Πανεπιστήμια. Γνωρίζοντας από νωρίς τις απαραίτητες προδιαγραφές και ακλουθώντας τες, αποκτώ συγκριτικό πλεονέκτημα σε σχέση με τον οποιονδήποτε επιλέξει να συμμετάσχει αργότερα.

Τι είναι το S.A.T. test;

Το S.A.T. test πιστοποιεί ότι γνωρίζουμε επαρκώς την Αγγλική γλώσσα και αποτελεί προϋπόθεση για να γίνουμε αποδεκτοί από την πλειονότητα των κολλεγίων και πανεπιστημίων. Είναι ένα test που μπορεί να δώσει ο κάθε ενδιαφερόμενος 6 φορές τον χρόνο σε ειδικά εξεταστικά κέντρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Σε όλες σχεδόν τις πόλεις της Ελλάδος υπάρχουν κέντρα προετοιμασίας για το συγκεκριμένοtest και απαιτούνται ορισμένα μαθήματα εξοικείωσης. Για να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του testχρειάζεται να έχουμε καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

Τι περιλαμβάνει η ετήσια συνδρομή;

Α. Την δημιουργία και την συνεχή ανανέωση και επικαιροποίηση του profileτου κάθε μαθητού / αθλητού ξεχωριστά, όσον αφορά τις Ακαδημαϊκές σπουδές του, την γνώση των Αγγλικών και την αθλητική του εξέλιξη.
Β. Την καθοδήγηση και βελτίωση του μαθητού/αθλητού στο άθλημα που ασχολείται από έγκριτους προπονητές, μέσα από τακτική επαφή προπονητού-αθλητού.
Γ. Την παρουσίαση του ατομικού profile του κάθε παιδιού μέσα από την βάση δεδομένων της na-system.com στα Athletic Departmentsτων κολλεγίων και Πανεπιστημίων, τα οποία στην συνέχεια θα τα προωθούν στους αντίστοιχους προπονητές.

Αν δεν ασχολούμαι με κάποιο άθλημα ή χόμπι μπορώ να πάρω υποτροφία;

Ο καλός μέσος όρος βαθμολογίας στην τελευταία τάξη του Γυμνασίου και στις τρείς τάξεις του Λυκείου με την παράλληλη υψηλή βαθμολογία στο S.A.T. test μπορούν να μου εξασφαλίσουν ένα ποσοστό υποτροφίας το ύψος του οποίου εξαρτάται από τις επιδόσεις μου αλλά και από κολλέγιο ή το Πανεπιστήμιο που θα επιλέξω.

© 2024

design & host by mascot network™